Ulu ka hoi i ka ua Tuahine

ʻAno ʻai mai nō e ka makamaka heluhelu. ʻO Mānoa, he ʻāina ia i hoʻopulu ʻia a hoʻohiwahiwa ʻia hoʻi i ka ua Tuahine. Ma muli o ka heleleʻi ʻana ona, a pulu ka ʻāina, e kupu mau ai ka hoi a ulu mai nō. No laila i hea ʻia ai ko mākou ʻāina hoʻonaʻauao ma ka ʻōlelo noʻeau e waiho ana i luna aʻe nei.

ʻO ia mea naʻe he hoi, ʻaʻole wale nō ia he ʻai a kānaka e māʻona ai a ikaika ke kino. He hoihoi nō hoʻi ia, ka mea nāna e paipai mau ana iā kākou e holomua ma ke ala i koho ʻia, a e ʻimi loa aku i mea e pono ai kākou. Na ka ua Tuahine nō e hoʻoulu aʻe i ka ʻāina a loaʻa he hoi; nāna hoʻi e hoʻulu mai i kānaka a loaʻa he hoihoi.

Eia kekahi wahi hoi i kupu maila i ua kilikilihune nei ʻo ka Tuahine. He nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi i hoʻomaka ʻia e nā haumāna o ke kulanui o Hawaiʻi i Mānoa i nā makahiki 1970, a i hoʻōla hou ʻia e ka hanauna nei. Maliʻa paha o loaʻa iā ʻoe, e ka mea heluhelu, kekahi ʻai ʻono o loko, āu e naunau ai a moni ka ka hāʻae, pae ka waʻa, koʻu ka puʻu.

-LH

© kauluhoi 2018