Hui ke Kalo me ka ʻOhā

Leonani Arakawa-Taum

Eia kahi hui pū ʻana o ʻelua hanauna Hawaiʻi. Ke aʻo ʻia nei ke kuʻi ʻai e kēia kāne, kai hume i ka malo, i nā keiki o ka Pūnana Leo o Waiʻanae. Ke nānā aku, me he mea lā he hōʻailona kēia kāne, a me kona malo, no ka hanauna o ka wā kahiko. A, ʻo kēia mau keiki, he hōʻailona lākou no ka hanauna o ke au e hiki mai ana. A eia nō lāua ke pili nei, a ke aʻo nei i ka loina o nā kūpuna. ʻO ke kumu hoʻi i ʻaneʻane nalowale aku ka ʻōlelo makuahine a me nā loina Hawaiʻi iā kākou, ʻo ia nō ke aʻo ʻole ʻia ʻana o nei mau loina e nā kūpuna. No laila, i ka hui ʻana o nā hanauna penei, ma o ka loina o ka Hawaiʻi, he hōʻike nō ia i ka ʻonipaʻa o ko kākou lāhui.


© Leonani Arakawa-Taum 2019