No Kalanikikilo: Helu 1

Kaipulaumakaniolono BakerHe ʻōuli ka lani ē, he uliuli nā ʻōpua lā, ʻo Nā Pali Hāuliuli e halehale mai ana. E kū ana ka pali i ka uka ʻiu. E moe ana ka pūkoʻa i ke one nehe. He uka ko uka, he kai ko kai, e kuʻi ana ka lono i kula, "He aliʻi! He aliʻi!" i kani ai ka pihe.


E kūpinaʻi ana ka leo mai kekahi kualono ā i kekahi kualono, mai kahi pae ā kahi pae, a paʻē i ka lono a ke Aliʻi Nui. Me ka pola e kakani ana i ʻōʻili mai ai ke kūkini.


"E Kūkini ē, ua aha mai nei?" i pane ai ke aliʻi.


"E Ka Lani, Kaʻulanōweo, he waʻa ko kai. He kaulua, he ʻula, a he pāʻele, he waʻa no kahiki e kau ana ka peʻa," ka pane a nei Kūkini i Ka Lani. E mino ana ko ke aliʻi mau kuʻe maka i ka noʻonoʻo. A liʻuliʻu iho, i ka paʻa ʻana o ka manaʻo o ke aliʻi, e pane aku ana ʻo ia me kēia:


"E ʻākoakoa nā konohiki i kapa kai e hoʻokipa i ka waʻa, e hōʻea pono me nā kiaʻi. E hoʻomaopopo pū i ko nā makaʻāinana, he ʻaha ʻaina ana kā kākou e hoʻomākaukau ai. E ʻaialo mā, e lawelawe mā, e mākaukau koʻu ʻaʻahu." Eō maila ua mau ʻōhua nei i ko lākou pono, a holo aku ka hana. E like nō me ka ulana ʻana i ka moena pāwehe a hāliʻi maʻemaʻe ʻia ka papa o ke keʻehina a ke aliʻi i kō pono ai nā kauoha ā pau a Kaʻulanōweo. He waʻa ʻula i pāʻele ʻia, e kuʻu haku, ua kō kāu heana, i noʻonoʻo ai ke Aliʻi Nui, e hoʻi nō au i kou alo.


"E ke aliʻi," i kūnou mai ai ka lawelawe, "he ʻaʻahu ko ka lani." ʻAe maila ke aliʻi me ka huli ʻana mai, "He ʻaʻahu nō." I loa nō a ʻahu ke aliʻi, ʻo kona hoʻokuʻu akula nō ia i kāna lawelawe. I ka wā i nalo ai ua kanaka nei i ke kauahe a ka maka, huli iho ke aliʻi iā hope o kona hale aliʻi. Huʻe aʻela ʻo ia i ka hāliʻi e pale ana i ke ana kapu, e ahuwale mai ana he ala no uka. ʻO kona hele nō ia i ke kauhale kapu e kū ana i kumu pali. I ke ala ʻiliʻili pāhinuhinu e mimilo ana ʻo ia i haele aku ai i uka. He ala ia i hoʻokino ʻia e nā oho maile e awe ana i ka ʻopeʻope pūnana kapu, he hale i pāpahi ʻia e nā hulu hiehie o ka mamo.


I kū maila ke aliʻi i ka ʻīpuka, ʻo ke kāhea aʻela ia penei:


(ʻAʻole i pau)


© Kaipulaumakaniolono Baker 2019