Puke 17 . Helu 1

24 Kepakemapa 2018: E ō mau nā moʻolelo wahi pana o ka lāhui

E Hoʻi ka Uʻi o Mānoa, Ua Ahiahi
na Keohookamalanai

     ʻAuhea ʻoukou e nā uʻi ʻeuʻeu o Puahia, nā keiki ʻalo ʻehukai o Mānoa, nā kupuʻeu hoʻi e heʻe ana i ka muku a hoʻi nō i ka lālā, ka mea e noiʻi nowelo aku i ke kai ʻōlinolino, mai Kapua a i Kahaloa.
     Ua lohe ʻē ʻia nō paha ka ʻōlelo kaulana e ō ana no ka ʻāina nei i ka ihu o ka moku, ʻo ia hoʻi:  E hoʻi ka uʻi o Mānoa, ua ahiahi.
      Eia naʻe, ua paʻa anei ka moʻolelo no laila mai kēia puana a ka poʻe kahiko? A i ʻole ia, ke lewalewa wale nei nō ma ke kino lahilahi o nā nūpepa o ke au i hala?


Peʻepeʻe Akua
na Kaimana Kawaha

He wahi moʻolelo kēia no ka loaʻa ʻana mai o ka inoa o kahi wailele o ke kahawai keu a ka weliweli ʻo Wailuku. ʻOiai he mau wailele ko Wailuku kahawai, he moʻolelo ko kēlā me kēia inoa wailele a penei mai ka moʻolelo no ia wailele ʻo Peʻepeʻe.


© kauluhoi 2018